Рус | Бел
  Бліжэйшая памятная дата
  Каляндар памятных дат
Супрацоўніцтва
з Выдавецкім домам «Звязда»

Гістарычныя падзеі 2016 г.

 • 950 гадоў з часу заканчэння будаўніцтва (1066) Сафійскага сабора ў Полацку, выдатнага помніка архітэктуры Беларусі
 • 915 гадоў з часу ўтварэння (1101) Віцебскага княства
 • 915 гадоў з часу княжання ў Мінску (1101 – 1119) першага князя Глеба Усяслававіча
 • 915 гадоў назад нарадзілася Ефрасіння Полацкая (каля 1101 – 1167), полацкая князёўна, асветніца, беларуская святая
 • 900 гадоў назад (1116) у “Аповесці мінулых гадоў…” упершыню згадваецца Слуцк (Случеск)
 • 880 гадоў назад (1136) у пісьмовых крыніцах упершыню згадваецца Прапойск (Прупой, Пропошеск; з 1945 г. Слаўгарад)
 • 880 гадоў назад (1136) у пісьмовых крыніцах упершыню згадваецца Крычаў (Крэчут)
 • 860 гадоў назад (1156) у летапісах упершыню згадваецца Мсціслаў
 • 855 гадоў як завершана (1161) будаўніцтва Полацкай Спаса-Еўфрасіннеўскай царквы дойлідам Іаанам па заказу Еўфрасінні Полацкай
 • 855 гадоў з часу стварэння (1161) “Крыжа Еўфрасінні Полацкай”, выдатнага помніка старажытнага мастацтва Беларусі, выкананага полацкім ювелірам Лазарам Богшам
 • 740 гадоў назад (1276) у летапісах упершыню згадваецца Камянец
 • 700 гадоў назад (1316) вялікім князем ВКЛ стаў Гедзімін (?-1341), які далучыў да княства Віцебскую, Мінскую, Турава-Пінскую, Берасцейскую землі, а ў 1323 годзе  перанёс сталіцу Вялікага Княства з Новагародка ў Вільню - старадаўні цэнтр крывіцкай каланізацыі, які напачатку меў назоў Крывічгорад
 • 630 гадоў з часу выбрання (1386) вялікага князя Літоўскага Ягайлы польскім каралём
 • 625 гадоў назад (1391) Гродна атрымаў самакіраванне паводле магдэбургскага права
 • 615 гадоў з часу заключэння (1401) Віленска-Радамскай уніі – дзяржаўна-палітычнага саюза ВКЛ і Польскага Каралеўства
 • 605 гадоў назад (1411) заключаны Тарунскі мірны дагавор, які паклаў канец “Вялікай вайне” (1409 – 1411) Польскага каралеўства і Вялікага княства Літоўскага супраць Тэўтонскага ордэна
 • 575 гадоў назад (1441) Слуцк атрымаў самакіраванне паводле магдэбургскага права
 • 570 гадоў назад (1446) складзены Беларуска-літоўскі летапіс, першы агульнадзяржаўны летапісны звод Вялікага княства Літоўскага
 • 505 гадоў назад (1511) Навагрудак атрымаў самакіраванне паводле магдэбургскага права
 • 485 гадоў назад (1531) Слонім (Услонім) атрымаў самакіраванне паводле магдэбургскага права
 • 475 гадоў з часу абвяшчэння (1541) лясоў Белавежскай пушчы паляўнічым заказнікам, першым на тэрыторыі Цэнтральнай і Усходняй Еўропы
 • 455 гадоў назад (1561) Рэчыца атрымала самакіраванне паводле магдэбургскага права
 • 455 гадоў назад (1561) у Пінску заснавана аптэка, адна з першых у Беларусі
 • 450 гадоў назад (1566) зацверджаны 2-гі Статут Вялікага княства Літоўскага
 • 445 гадоў назад (1566) утворана Берасцейскае (Брэсцкае) ваяводства – адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка ў Вялікім княстве Літоўскім (з канца XVII ст. называлася Брэст-Літоўскім ваяводствам)
 • 435 гадоў з часу ўтварэння (1581) Галоўнага Літоўскага Трыбунала – вышэйшага судовага апеляцыйнага органа Вялікага княства Літоўскага
 • 435 гадоў з часу заснавання (1581) у Полацку езуіцкай калегіі (у 1812 г. пераўтворана ў акадэмію, існавала па 1820 г.)
 • 435 гадоў назад (1581) Пінск атрымаў самакіраванне паводле магдэбургскага права
 • 430 гадоў назад (1586) Нясвіж атрымаў самакіраванне паводле магдэбургскага права
 • 425 гадоў назад (1591) у Брэсце адкрыта першая брацкая школа
 • 415 гадоў назад (1596) абвешчана Брэсцкая унія – акт аб арганізацыйным аб’яднанні на тэрыторыі Рэчы Паспалітай праваслаўнай царквы з каталіцкай
 • 420 гадоў з часу выдання (1596) ў Вільні “Граматыкі славянскай...” Л. Зізанія
 • 400 гадоў з пачатку дзейнасці (1616) ў Магілёве брацкай друкарні (дзейнічала з перапынкамі да 1773 г.)
 • 385 гадоў назад (1631) Спірыдонам Собалем у Куцеінскай друкарні выдадзены “Буквар”, кніга па навучанню першапачатковай грамаце
 • 365 гадоў назад нарадзіўся Капіевіч (Капіеўскі) Ілья Фёдаравіч (1651 – 1714), беларускі асветнік і кнігавыдавец
 • 360 гадоў назад (1656) пачаў сваю выкладчыцкую дзейнасць у Полацкай брацкай школе Сімяон Полацкі (Пятроўскі-Сітняковіч Самуіл Емяльянавіч) (1629 – 1680), беларускі і рускі грамадскі і царкоўны дзеяч, педагог, пісьменнік і публіцыст
 • 310 гадоў з пачатку дзейнасці (1706) Гродзенскага манетнага двара
 • 280 гадоў назад (1736) у Слуцку адкрыта мануфактура шаўковых паясоў (дзейнічала да 1844 г.)
 • 265 гадоў з часу заснавання (1751) Слуцкага тэатра Радзівілаў (існаваў да 1761)
 • 265 гадоў назад (1751) створана Нясвіжская музычная школа пры Нясвіжскай капэле Радзівілаў
 • 260 гадоў назад (1756) створана Слуцкая балетная школа пры Слуцкім тэатры Радзівілаў (існавала да 1760)
 • 245 гадоў назад (1771) быў заснаваны Слонімскі тэатр Агінскага
 • 240 гадоў назад (1776) пачалося выданне “Gazety Grodzieńskiej” (“Гродзенскай Газеты”) – першага перыядычнага выдання ў Беларусі (выдавалася на польскай мове)
 • 230 гадоў назад нарадзіўся Равінскі Вікенцій П. (1786-1855), паэт і драматург, найбольш верагодны аўтар паэмы “Энэіда навыварат”, якая амаль стагодзьдзе лічылася ананімнай
 • 205 гадоў назад нарадзіўся Рыпінскі Аляксандр Феліксавіч (1811 – 1900), беларускі і польскі паэт, фалькларыст, графік, кнігавыдавец
 • 195 гадоў назад нарадзіўся Семянтоўскі (Семянтоўскі-Курыла) Аляксандр Максімавіч (1821 – 1893), беларускі і рускі этнограф, археолаг, краязнавец, фалькларыст
 • 190 гадоў назад (1826) у Віцебску пачало дзейнічаць Беларускае вольнае эканамічнае таварыства (дзейнічала да 1841)
 • 190 гадоў назад нарадзіўся Шэйн Павел Васілевіч (1826 – 1900), беларускі і рускі фалькларыст і этнограф
 • 170 гадоў назад нарадзіўся Татур Генрык Хрыстафоравіч (1846 – 1907), беларускі гісторык, археолаг, краязнавец, калекцыянер
 • 170 гадоў назад (1846) пачалося выданне “Актов Западной России” (поўная назва серыі “Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и издаваемые Археографической комиссией”), – пяцітомнага зборніка дакументаў па гісторыі Беларусі, Украіны і Літвы
 • 145 гадоў назад (1871) уведзена ў эксплуатацыю чыгуначная магістраль Смаленск – Мінск – Брэст
 • 140 гадоў назад (1876) у м. Свіслач Ваўкавыскага павета адкрыта настаўніцкая семінарыя (дзейнічала да 1921)
 • 110 гадоў з часу заснавання (1906) ў Мінску літаратурна-артыстычнага таварыства (існавала да 1909)
 • 110 гадоў з часу заснавання (1906) ў Пецярбургу першага беларускага легальнага выдавецтва “Загляне сонца і ў наша аконца” (існавала да 1914)
 • 110 гадоў назад (1906) заснавана друкарня Марціна Кухты ў Вільні (існавала да 1916)
 • 105 гадоў з пачатку дзейнасці (1911) у Оршы жаночай настаўніцкай семінарыі (дзейнічала да 1919)
 • 100 гадоў назад (1916) у Мінску заснаваны клуб беларускай мастацкай інтэлігенцыі “Беларуская хатка” (існаваў да 1921)
 • 100 гадоў назад (1916) пачала сваю дзейнасць Бабруйская жаночая настаўніцкая семінарыя (існавала да 1919)
 • 95 гадоў з часу стварэння (1921) Таварыства беларускай школы (ТБШ), культурна-асветнай арганізацыі працоўных Заходняй Беларусі (існавала да 1937)
 • 95 гадоў назад (1921) створаны Віленскі беларускі гісторыка-этнаграфічны музей
 • імя І.І. Луцкевіча (існаваў да 1945)
 • 95 гадоў назад (1921) заснавана Нацыянальная бібліятэка Беларусі
 • 95 гадоў назад (1921) выйшаў першы нумар “Белорусской газеты” (з 1924 г. “Беларуская вёска”, у 1931 – 1935 гг. “Калгаснік Беларусі”, у 1945 – 1950 гг. “Савецкі селянін”, у 1950 – 1962 гг. “Калгасная праўда”, у 1962 – 1991 г. “Сельская газета”, з 1992 г. “Белорусская нива”)
 • 90 гадоў назад (1926) у Пінску адкрыты Палескі краязнаўчы музей (з 1940 г. Пінскі абласны гісторыка-краязнаўчы музей, з 1954 г. Пінскі краязнаўчы музей, з 1979 г. Беларускі дзяржаўны музей сацыялістычнага пераўтварэння Палесся, з 1990 г. Музей Беларускага Палесся)
 • 65 гадоў назад (1951) Мінскі радыёзавод выдаў першую прадукцыю
 • (радыёла “Мінск – Р-7”)
 • 45 гадоў з часу адкрыцця (1971) бібліятэкі і музея імя Ф. Скарыны ў Лондане

Для адміністратараў

Яндекс.Метрика

© ФНКА Беларусаў Расіі. 1999 — 2020 Федэральная нацыянальна-культурная аўтаномія Беларусаў Расіі.

Усе правы абаронены. Пры выкарыстанні любых матэрыялаў сайта, уключаючы графіку і тэксты, актыўная спасылка на belros.org абавязковая.

Калі вы лічыце, што парушаныя вашыя аўтарскія правы, просім паведаміць, каб мы маглі ўнесці неабходныя карэктывы.

Дата стварэння сайта — ліпень 2015 г. | Дызайн сайта | Вэб-майстар